Közgyűlés meghívó

M E G H Í V Ó

az Építők Margitszigeti Diák Kajak Club tagjai részére.

Értesítem a tisztelt Tagságot, hogy 2015. május 11-én , 17. 00 órára

az Építők Margitszigeti Diák Kajak Club 2015. évi rendes Közgyűlését összehívom.

Hely: ÉMDKC vízitelepén – Sirály csónakház, 1007. Budapest, Margitsziget 23800/6.hrsz.

Napirend:

  1. Elnökség beszámolója a 2014. évi tevékenységről, 2015. év feladatainak meghatározása.

  2. A 2014. évi költségvetés teljesítése, 2014. évi mérlegbeszámoló előterjesztése.
    Számvizsgáló Bizottság jelentése.
    Előterjesztés az ÉMDKC 2015. évi költségvetésére.
  1. Alapszabály modósítás

/a megváltozott polgári tv. és civil tv. rendelkezéseit bele kell foglalnunk az Alapszabályba/

  1. Egyebek.


Figyelemfelhívás
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazóképes tagoknak legalább 50%-a +1 fő megjelent.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: ÉMDKC vízitelepén – Sirály csónakház, 1007. Budapest, Margitsziget 23800/6.hrsz. 2015. május 11-én 18 órakor kerül megtartásra .

Megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés írásos anyagai az Alapszabályban biztosított határidőben az ÉMDKC irodájában megtekinthetők.

Budapest, 2015. március 10.

                   Koléder Vilmos

elnök